זכות שימוע

גירושין

זכות שימוע

  תוכן עניינים:עסקת טיעון | הסדר טיעון   

כ – 90 אחוזים מהמשפטים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון....


מילון פלילי   

מושגים חשובים בהליך פלילי!


שחרור ממעצר   

כל מה שחובה לדעת על שחרור ממעצר, עורך דין מעצרים, כללי ברזל במעצר ראשוני, מעצר בית, ועוד...


טענות מקדמיות   

מניעת הגשת כתב אישום   

בקשת חנינה | נשיא מדינה   

בקשת חנינה לנשיא המדינה יכולה להקל בעונש של נאשם שהורשע, כמו גם לקצר תקופות התיישנות ומחיקה של רישום פלילי


הליך משמעתי | דין משמעתי | אתיקה מקצועית   

דין משמעתי ועבירות אתיקה, דין משמעתי צבאי, דין משמעתי צה"ל, אתיקה מקצועית עורכי דין, אתיקה מקצועית רו"ח, ועוד...


ייעוץ פלילי   

ייעוץ פלילי הכרחי לאנשים שזוהי העבירה הראשונה שלהם


נפגעי עבירה בהליך פלילי | נפגעי תקיפה מינית ועוד   

הטרדה מינית | עבירות מין   

הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית מילולית, הטרדה מינית בצה"ל ועוד...


מחיקת רישומים פליליים | ביטול רישומים פליליים   

אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הוא עבר פלילי נקי


עורך דין שינוי עילת סגירה   

הדרך לשינוי עילת סגירה אפשרית אם תפעלו בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה


מחיקת רישום פלילי התיישנות   

התיישנות ומחיקת עבירות


ביטול רישום פלילי וחנינה   

עורך דין מחיקת רישום פלילי   

רישום פלילי ותעסוקה | רישום פלילי ותעסוקה   

ראשית ולפני הכל יש לחזור ולהדגיש כי האינפורמציה הנכללת כתוצאה מחוק המרשם הפלילי הינה חסויה.זכות שימוע
על פי דין, הזכות לשימוע היא זכות יסודית של נאשם. המשמעות של זכות זו, היא ליתן לחשוד להשמיע דברו בפני התביעות, בטרם הגשת כתב אישום. יוער, כי על כל רשות ציבורית לנהוג בהגינות כלפי חשודים, שמשמעותה בין היתר, מתן זכות השימוע.

סעיף 60 א לחוק סדר הדיין הפלילי מדבר על 'זכות היידוע' העברת חומר חקירה לחשוד בעבירות מסוג פשע. החשוד רשאי על פי סעיף זה לפנות לרשויות התביעה ולהסביר מדוע יש להימנע מהגשת כתב אישום נגדו. הזכות ניתנת על פי חוק בנוגע לעבירות מסוג פשע (העונש שנקבע בגינה לעמלה משלוש שנים).

הוראות סעיפי החוק מחייבים את התביעה לציין בהודעה המועברת לחשוד את כתובתה, על מנת שהחשוד יוכל לפנות בכתב לבירור והצגת טענותיו, בטרם הגשת כתב אישום. לשם כך, עומדים בפני החשוד 30 ימים לנמק מדוע ראוי שלא יוגש נגדו כתב אישום.

יש לשים לב שמצד אחד, זכות השימוע עלולה דווקא לסבך את החשוד, אם הוא פועל ללא ייעוץ מתאים. שכן, נימוקיו יכולים להוות הודאת בעל דין בדבר עבירה, או חומר ראיות נוסף.
מצד שני, יש חשיבות גדולה לזכות זו, שכן הגשת כתב אישום לא מוצדק, שיכל להימנע, יכול לחסוך לחשוד נזקים בלתי הפיכים. ניהול משפט פלילי מלווה בדיונים רבים, ניהול פרשת הוכחות מתפרשת, בדרך כלל, על פני זמן רב, ומצריך משאבים רבים, כשאת הנאשם מלווה עוגמת נפש עצומה.
ההליכים הנפוצים בענייני שימוע הם -
שימוע לפני פיטורים (שימוע לפני פיטורין) - נפוץ בכל הקשור בענייני עבודה (שימוע בעבודה). שימוע לעובד היא זכות שניתנת לעובד בטרם פיטוריו.
שימוע לפני הגשת הגשת אישום - בסוג מסוים של עבירות, ובטרם הגשת כתב אישום, ניתן לחשוד, זכות שימוע.
שימוע פלילי - יכול להיות שימוע בעל פה או שימוע בכתב, ככלל שימוע פלילי - הוא שימוע בפרקליטות, אך יכול להתקיים גם בפני התביעות במשטרת ישראל או בכל דרך אחרת.
עסקינן בדיני נפשות, ועל הסניגור לעמוד על זכויותיו של החשוד, מכל בחינה שהיא. במקרים מתאימים, בהם על פי הדין לא קוים הליך שימוע, יש לדרוש את מחיקתו של כתב האישום. ככלל, במקרים אלו, בית המשפט יבחן את אינטרס הציבור למול הנזק שייגרם לנאשם. במידה וייקבע כי אין בביטול כתב האישום לחסום את התביעה מלהגיש כתב אישום חדש, והנזק שנגרם לנאשם משמעותי, ככל הנראה, יימחק כתב האישום. 


   מחיקת רישום פלילי - ראשי
   מחיקת רישום פלילי
   רישום פלילי
   תעודת יושר
   עורך דין פלילי
   כללי זהב למעצר
   מעצר ראשוני
   מעצר עד תום ההליכים
   מעצר בית
   תסקיר מעצר
   בדיקת פוליגרף
   מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי
   חנינה, התיישנות ומחיקה
   סגירת תיק פלילי
   שינוי עילת סגירה
   מבנה המרשם הפלילי
   רישום פלילי וצבא
   חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
   ביטול רישום פלילי - דעה אישית
   שאלות נפוצות - רישום פלילי
   ביטול רישום משטרתי
   רישום משטרתי
   זכות שימוע
   סגירת תיק לפני כתב אישום
   אזיק אלקטרוני
   מילון פלילי
   דוגמא לשינוי עילת סגירה
   הערכת סיכויים
   ייעוץ משפטי - צור קשר
   עורך דין מחיקת רישום פלילי
   מחיקת רישום פלילי צבאי
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא FC-LAW ©
המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום