הכל אודות רישום פלילי

גירושין

רישום פלילי - זכות העיון

  תוכן עניינים:עסקת טיעון | הסדר טיעון   

כ – 90 אחוזים מהמשפטים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון....


מילון פלילי   

מושגים חשובים בהליך פלילי!


שחרור ממעצר   

כל מה שחובה לדעת על שחרור ממעצר, עורך דין מעצרים, כללי ברזל במעצר ראשוני, מעצר בית, ועוד...


טענות מקדמיות   

מניעת הגשת כתב אישום   

בקשת חנינה | נשיא מדינה   

בקשת חנינה לנשיא המדינה יכולה להקל בעונש של נאשם שהורשע, כמו גם לקצר תקופות התיישנות ומחיקה של רישום פלילי


הליך משמעתי | דין משמעתי | אתיקה מקצועית   

דין משמעתי ועבירות אתיקה, דין משמעתי צבאי, דין משמעתי צה"ל, אתיקה מקצועית עורכי דין, אתיקה מקצועית רו"ח, ועוד...


ייעוץ פלילי   

ייעוץ פלילי הכרחי לאנשים שזוהי העבירה הראשונה שלהם


נפגעי עבירה בהליך פלילי | נפגעי תקיפה מינית ועוד   

הטרדה מינית | עבירות מין   

הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית מילולית, הטרדה מינית בצה"ל ועוד...


מחיקת רישומים פליליים | ביטול רישומים פליליים   

אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הוא עבר פלילי נקי


עורך דין שינוי עילת סגירה   

הדרך לשינוי עילת סגירה אפשרית אם תפעלו בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה


מחיקת רישום פלילי התיישנות   

התיישנות ומחיקת עבירות


ביטול רישום פלילי וחנינה   

עורך דין מחיקת רישום פלילי   

רישום פלילי ותעסוקה | רישום פלילי ותעסוקה   

ראשית ולפני הכל יש לחזור ולהדגיש כי האינפורמציה הנכללת כתוצאה מחוק המרשם הפלילי הינה חסויה.    מחיקת רישום פלילי - רישום פלילי 

    מחיקת רישום פלילי 

    רישום פלילי 

 
רישום פלילי - זכות העיון
לכל אדם עומדת הזכות לעיין במרשם הפלילי שלו. אם בלבכם חשש בנוגע לרישום פלילי, עליכם לוודא זאת על ידי "בקשה לאישור בדבר היעדר מרשם פלילי".

אל תחכו ליום הדין לכשתתבקשו להציג את גיליון הרישום על ידי מעסיק אלא עשו את בדיקתכם מבעוד מועד. חשוב לזכור – כי מרבית המעסיקים דורשים "גיליון רישום פלילי או תעודת יושר" משום שזו דרכם לגלות את עברו של המועמד לעבודה.

רכישת בול הכנסה (אגרה), מילוי טופס בקשה לאישור על היעדר רישום פלילי ופנייה לתחנת המשטרה או למדור מידע פלילי בחטיבת חקירות במטה הארצי בירושלים, יעמידו לרשותכם את המידע הפלילי שלכם.
*** יודגש כי ניתן לקבל את המידע מהמרשם הפלילי על ידי ייפוי כח ספציפי.

קיימים שני סוגי תדפיסים של רישום פלילי:
א. תדפיס מרשם פלילי – הכולל מידע אך על הרשעות שיפוטיות והחלטות שיפוטיות שלא נמחקו מהמרשם הפלילי.
ב. תדפיס מידע פלילי - הכולל את המידע על הרשעות וכל ההחלטות השיפוטיות, התדפיס הנ"ל כולל גם מידע על החלטות והרשעות שנמחקו, את המידע על תיקי חקירה ומשפטים שמתברר דינם- תיק תלוי ועומד (-מב"ד) ועל אלו שנסגרו.

יודגש כי אם מדובר בגוף שזכאי על פי חוק לקבל את המידע ממשטרת ישראל, הדבר מותנה בהסכמת האדם שלגביו נדרש פלט המרשם הפלילי.

הזכאים לקבל מידע מהמרשם הפלילי הם :
1. גורמים אשר מוסמכים לכך על פי חוק.
2. כשמדובר במידע לצורך הגשתו לרשויות ממלכתיות זרות.
3. כשמדובר באדם המעוניין להשתתף במכרז מטעם המדינה או רשויות מקומיות שחלה עליהם חובת המכרזים.

מה כולל המידע הפלילי?
1. המידע כולל את המרשם הפלילי
2. תיק תלוי ועומד - מתברר דינו (מב"ד)
3. תיקים סגורים (לרבות תיקים ש"נמחקו" או שהתקבלה חנינה לגביהם)
4. כל הרישומים שנגנזו ב"אי תביעה"
*** לא מופיע תיק שנסגר בעילה של "חוסר אשמה"

הזכות לעיין (בג"צ פינחס פישלר 7256/95, פ"ד נ(5), 1, 14.)
כיום העיון במידע הפלילי שונה מבעבר.
בעבר, עיון של אדם התבצע דרך צפייה על מסך מחשב או דרך עיון בתדפיס מידע שמופק מהמאגר המשטרתי. עמדה למבקש בעבר הזכות להעתיק המידע, אולם לא לצלם אותו או לקבל תדפיס רלוונטי.

בג"צ פישלר המוזכר לעיל, מתח ביקורת על הסבירות לפיה יישב אדם מול מסוף משטרתי ויעתיק את הרישומים הנוגעים לו, בזמן שניתן לקבל תדפיס רישום פלילי על ידי לחיצת כפתור.

לפיכך, על פי פסק הדין, במסגרת "זכות עיון", על המשטרה לאפשר לאדם לקבל את התדפיס מהמידע הפלילי. נקבע כי יש לקרוא אל זכות העיון גם את הזכות של קבלת תדפיס עם הנתונים.
יודגש כי התדפיס הוא לשימוש המבקש בלבד וכך גם מצוין עליו.

התנאים למסירת מידע פלילי על המרשם הפלילי
1. ראשית יודגש כי ישנם גופים הזכאים לקבל מידע פלילי מהמרשם על פי חוק.
2. המידע מוגבל להיקף אותו זכאי הגוף לקבל על פי החוק.
3. מידע המועבר מהמשטרה לגוף שזכאי לו על פי החוק, מותנה בקבלת הסכמה של אדם לגביו עסקינן.
4. הגוף שזכאי לקבל את המידע הפלילי, יקבל ככלל, מידע אודות הרשעות והחלטות שיפוטיות, לרבות החלטה שאינו מסוגל לעמוד לדין ומב"דים (ממתינים לבירור הדין) – היינו תיקים תלויים ועומדים.
5. במידה וחלפה תקופת ההתיישנות, מיום ההרשעה, וחלפה תקופת המחיקה, המשטרה לא תעביר את המידע הפלילי אודות האדם, כקבוע בחוק.

*** יודגש כי לרוב, מעסיקים אינם רשאים לקבל רישום פלילי של אדם, אולם הם מודעים לעובדה שכל אדם זכאי לקבל את המידע הפלילי לגביו. חרף העובדה שמדובר בעבירה פלילית שהעונש בגינה הוא שנת מאסר, מרבית המעסיקים דורשים רישום פלילי, או לשיטתם, "תעודת יושר".

תיקון טעות במרשם
לאחר שעיינתם בתדפיסי הרישום הפלילי – קיימת אפשרות שנפלה טעות ויש מקום להגשת בקשה לתיקון הטעות.
המדור למידע פלילי, מצוי במטה הארצי של משטרת ישראל בירושלים (להלן: "המדור").
יש להגיש לראש המדור, בקשה מנומקת ומעוגנת היטב במסמכים מפורטים המעידים על כך שנעשתה טעות בפלט רישום פלילי.
לאחר שנבדקת הבקשה על ידי המדור ונשלח מכתב תשובה, יש לעקוב אחר תיקון עדכון המידע. חשוב לעמוד על כך, שהודעת התיקון תישלח לכל גורם הקיבל את המידע המקורי אודות הרישום המוטעה.

הבעייתיות בחוק
כחלק ממטרותיו של המשפט הפלילי, ואולי העיקרית שבהן למען עתידו של החשוד/הנאשם ולמען החברה כולה, היא "מטרת השיקום". ברי, כי אינטרס הציבור מעודד מתן מידע פלילי לגורמים רלוונטיים, אולם באיזון בין האינטרסים יש להעדיף לטעמנו את "עיקרון השיקום", ומתן הזדמנות אמיתית לחשוד/לנאשם שעתידו ייראה טוב יותר מעברו.

על פי חוק המרשם הפלילי, התשמ"א – 1981, המרשם הפלילי יהיה חסוי. לאור הוראות החוק, נאסר על המשטרה למסור מידע לגופים שונים ממרשם זה, אלא אם אותם גופים זכאים לקבל את המידע על פי החוק.

המרשם אינו כולל אך הרשעות פליליות, אלא גם מב"ד (מתברר דינו) שמשמעותם תיקים תלויים ועומדים כנגד חשוד או נאשם.
המחוקק דאג לאיזון ראוי על ידי התקנת "תקנות השבים", בדרך של מתן אפשרות ראויה לחשוד לפנות ולשנות את עילת הסגירה נגדו ועל דרך של חנינה לקיצור או ביטול תקופות התיישנות ומחיקה של עבירות בהן הורשע נאשם.

מחיקת רישום פלילי היא אפשרית אולם יש לפעול בדרך חכמה ומתאימה, מנומקת ונתמכת במסמכים עובדתיים ומשפטיים, שיובילו למחיקת רישום פלילי.

   מחיקת רישום פלילי - ראשי
   מחיקת רישום פלילי
   רישום פלילי
   תעודת יושר
   עורך דין פלילי
   כללי זהב למעצר
   מעצר ראשוני
   מעצר עד תום ההליכים
   מעצר בית
   תסקיר מעצר
   בדיקת פוליגרף
   מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי
   חנינה, התיישנות ומחיקה
   סגירת תיק פלילי
   שינוי עילת סגירה
   מבנה המרשם הפלילי
   רישום פלילי וצבא
   חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
   ביטול רישום פלילי - דעה אישית
   שאלות נפוצות - רישום פלילי
   ביטול רישום משטרתי
   רישום משטרתי
   זכות שימוע
   סגירת תיק לפני כתב אישום
   אזיק אלקטרוני
   מילון פלילי
   דוגמא לשינוי עילת סגירה
   הערכת סיכויים
   ייעוץ משפטי - צור קשר
   עורך דין מחיקת רישום פלילי
   מחיקת רישום פלילי צבאי
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא FC-LAW ©
המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום