רישום משטרתי

גירושין

רישום משטרתי

  תוכן עניינים:עסקת טיעון | הסדר טיעון   

כ – 90 אחוזים מהמשפטים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון....


מילון פלילי   

מושגים חשובים בהליך פלילי!


שחרור ממעצר   

כל מה שחובה לדעת על שחרור ממעצר, עורך דין מעצרים, כללי ברזל במעצר ראשוני, מעצר בית, ועוד...


טענות מקדמיות   

מניעת הגשת כתב אישום   

בקשת חנינה | נשיא מדינה   

בקשת חנינה לנשיא המדינה יכולה להקל בעונש של נאשם שהורשע, כמו גם לקצר תקופות התיישנות ומחיקה של רישום פלילי


הליך משמעתי | דין משמעתי | אתיקה מקצועית   

דין משמעתי ועבירות אתיקה, דין משמעתי צבאי, דין משמעתי צה"ל, אתיקה מקצועית עורכי דין, אתיקה מקצועית רו"ח, ועוד...


ייעוץ פלילי   

ייעוץ פלילי הכרחי לאנשים שזוהי העבירה הראשונה שלהם


נפגעי עבירה בהליך פלילי | נפגעי תקיפה מינית ועוד   

הטרדה מינית | עבירות מין   

הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית מילולית, הטרדה מינית בצה"ל ועוד...


מחיקת רישומים פליליים | ביטול רישומים פליליים   

אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הוא עבר פלילי נקי


עורך דין שינוי עילת סגירה   

הדרך לשינוי עילת סגירה אפשרית אם תפעלו בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה


מחיקת רישום פלילי התיישנות   

התיישנות ומחיקת עבירות


ביטול רישום פלילי וחנינה   

עורך דין מחיקת רישום פלילי   

רישום פלילי ותעסוקה | רישום פלילי ותעסוקה   

ראשית ולפני הכל יש לחזור ולהדגיש כי האינפורמציה הנכללת כתוצאה מחוק המרשם הפלילי הינה חסויה.    ביטול רישום משטרתי 

    ביטול רישום 

    ביטול רישום פלילי 
 
מרשם פלילי
יש חשיבות רבה לניהול תקין של מרשם פלילי ולא פחות חשוב לעדכונו. "חוק המרשם הפלילי" ותקנות השבים, התשמ"א-1981, מחייבים את משטרת ישראל לנהל מאגר שהינו ממוחשב ומעודכן של מרשם פלילי, ומטרתו, בין היתר, לספק את המידע לגורמים הרלוונטיים וזכאים לקבלו על פי החוק.

קיומו של המאגר המידע הפלילי (שיהיה אמין ומדויק) חשוב מאוד לצורך קבלת החלטות נכונות על ידי גופים מתאימים.

חשיבות עצומה נתונה לעדכון מיטבי ומירבי של המרשם הפלילי. בשל השינוי ברישום, כתוצאה מסיבות שונות, יש לקבל תמונת מצב עדכנית, והנ"ל קריטי מבחינת האדם שהמידע רלוונטי לגביו. גורמים שזכאים לקבל את המידע על המרשם הפלילי מקבלים זאת ישירות ממשטרת ישראל.

המדור הפלילי במשטרת ישראל

מנהל מאגר מידע פלילי, לרבות קליטת גזרי דין אל תוך המרשם הפלילי. המדור גם מתקן טעויות שנופלות במאגר ודואג לעדכנו. המדור הפלילי מעניק לגורמים שזכאים על פי חוק המרשם הפלילי אישורים בנוגע ל"תעודת יושר" - העדר מרשם פלילי או בדבר תיקים תלויים ועומדים.

המדור עצמו גם מטפל בבקשה לביטול רישום משטרתי של תיק סגור, בתושבים מהשטחים המוגבלים לכניסה לישראל, והמתן המלצה לשר לביטחון הפנים לעניין סמכות והרשאה לעובד ציבור הפועל מכח חוק לצורך חקירה, עיכוב, מעצר וכו'. המדור גם מעדכן על נתונים דמוגרפים של אדם במערכת פלילית של משטרת ישראל כשהוא מסתמך על מרשם האוכלוסין של משרד הפנים.

עיון במידע הפלילי
לצורך עיון במידע הפלילי של אדם, עליו לגשת עם בול הכנסה (מהדואר) בסך של 30 ₪ ותעודת זהות. תושב חוץ יציג דרכון בתוקף. יש למלא טפסים מתאימים במשטרה.

תדפיס המידע הפלילי בדבר רישום משטרתי כולל 4 חלקים:

1. מידע על הרשעות קודמות והחלטות שיפוטיות, למעט אלו שחלפה לגביהן תקופת המחיקה. (סעיף 2 לחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים).

2. רישום משטרתי: שהינו רישום על תיקי מב"ד – מתברר דינו. תיקים פתוחים שמתבררים (משפטים וחקירות תלויים ועומדים).
3. רישום משטרתי ומרשם פלילי: תיקים שנסגרו ברישום משטרתי, והרשעה שבה חלפה תקופת המחיקה. הרשעה שבגינה חלפה תקופת המחיקה או לחלופין שנשיא המדינה העניק חנינה.

4. הרישום המשטרתי: תיקים אי תביעה סגורים.

תדפיס המידע הפלילי
נועד לאדם שאותו המידע מתייחס אליו, ולא נועד למעסיקים. התדפיס נועד לעיון אדם, אשר יכול לקבל את המידע בנוגע לרישום פלילי, ולפעול למחיקתו או לתיקונו, במקרים מתאימים.

הגופים הזכאים, על פי חוק, לקבל מידע פלילי אודות אדם, מקבלים זאת ישירות מהמשטרה. בכפוף לסייגים שבחוק. כלל חשוב הוא שאין לבקש מאדם תדפיס מידע פלילי לכל צורך שהוא. השגת מידע מהמרשם הפלילי במישרין או עקיפין ללא זכאות על פי חוק מהווה עבירה פלילית שהעונש בגינה שנתיים מאסר.

הסכמתו של אדם למסירת המידע הפלילי אודותיו לא פוטרת מאחריות פלילית.

מעסיקים שדורשים הצגת תדפיס מידע פלילי
דרישתם של מעסיקים פרטיים שאינם זכאים על פי חוק לקבלת מידע פלילי אינה חוקית. התופעה נפוצה, אינה חוקית ונעשית לעיתים קרובות.

תופעה זו גורמת להפליה בין אדם לאדם, היא לא חוקית, והיא גורמת לאדם לאבד סיכוייו לקבלה למקום עבודה וכו'. כמו כן, גם התופעה שגופים המורשים לקבלת מידע על פי חוק שמבקשים ישירות מהאדם את תדפיס המידע הפלילי אינה חוקית.

בדרך זו, משיגים גופים רבים מידע אותו הם לא היו מקבלים ישירות מהמשטרה. גם תופעה זו לא חוקית, שכן היא גורמת לאותם הגופים לקבל מידע רב יותר מזה אשר לו הם זכאים על פי החוק. תדפיס של המידע הפלילי, נועד לעיונו של האדם, אשר יידע מהם הרישומים המשטרתיים שלו, יוכל, בנסיבות, לפעול לצורך מחיקתם, ואם קיים תיקון ברישום שיפעל לתיקונו.

הן משטרת ישראל והן משרד המשפטים מודעים לתופעה זו. המדובר בעבירה פלילית עפ"י סעיף 22 לחוק. משרד המשפטים הנחה את משטרת ישראל לפתוח בחקירה נגד מעסיקים שמשיגים תדפיס פלילי ישירות מאדם, ואף הונחתה להגיש כתבי אישום במקרים מתאימים, למרבה הצער, זה לא קורה.

התופעה שבה מעסיקים אינם מבחינים בין רישום אחד לאחר אינה מוצדקת. כך הם גורמים לאדם שביצע עבירה קלה שבקלות לפני זמן רב שלא להתקבל למקום עבודה, חרף העובדה שעל פי חוק הם אינם זכאים לראות מידע זה. על כן מתגברת החשיבות של מחיקת רישום פלילי, מחיקת רישום משטרתי, ביטול רישום פלילי, סגירת תיק פלילי.

תופעה זו הביאה לכך שקיים מבנה חדש למרשם הפלילי, על פיו: אם לאדם אין כלל רישומים, הוא מקבל רק את העמ' הראשון של התדפיס. עמוד זה כולל הודעת פתיחה ואת פרטיו. התדפיס גם מאפשר לאדם בעל רישום פלילי למסור למעסיקו רק את העמוד הראשון של התדפיס החדש. בעמ' זה אין איזכור של רישומים פליליים.

טיפול בפניות לביטול רישום משטרתי
בהתאם לסעיף 1 (ג) לחוק המרשם הפלילי מנהלת משטרת ישראל רישומים משטרתיים שדרושים לה.
הרישומים המשטרתיים כוללים גם מידע על תיקים סגורים. תיק שנסגר בעילות מסוימות לא רשום במשטרה. ראש האגף לחקירות ומודיעין רשאי להורות על ביטול רישום משטרתי (מחיקת רישום משטרתי).
יש מספר קריטריונים שמנחים את האגף לחקירות ומודיעין בהחלטה על ביטול רישומים משטרתיים של תיקים סגורים:
הצורך של משטרת ישראל בשמירתו של הרישום המשטרתי.
חלוף הזמן מאז האירוע.
העבירה, חומרתה, נסיבותיה, ונסיבות נלוות אחרות.
כמות רישומים משטרתיים
ועוד...

   מחיקת רישום פלילי - ראשי
   מחיקת רישום פלילי
   רישום פלילי
   תעודת יושר
   עורך דין פלילי
   כללי זהב למעצר
   מעצר ראשוני
   מעצר עד תום ההליכים
   מעצר בית
   תסקיר מעצר
   בדיקת פוליגרף
   מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי
   חנינה, התיישנות ומחיקה
   סגירת תיק פלילי
   שינוי עילת סגירה
   מבנה המרשם הפלילי
   רישום פלילי וצבא
   חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
   ביטול רישום פלילי - דעה אישית
   שאלות נפוצות - רישום פלילי
   ביטול רישום משטרתי
   רישום משטרתי
   זכות שימוע
   סגירת תיק לפני כתב אישום
   אזיק אלקטרוני
   מילון פלילי
   דוגמא לשינוי עילת סגירה
   הערכת סיכויים
   ייעוץ משפטי - צור קשר
   עורך דין מחיקת רישום פלילי
   מחיקת רישום פלילי צבאי
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא FC-LAW ©
המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום