מילון פלילי

גירושין

מילון פלילי

  תוכן עניינים:עסקת טיעון | הסדר טיעון   

כ – 90 אחוזים מהמשפטים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון....


מילון פלילי   

מושגים חשובים בהליך פלילי!


שחרור ממעצר   

כל מה שחובה לדעת על שחרור ממעצר, עורך דין מעצרים, כללי ברזל במעצר ראשוני, מעצר בית, ועוד...


טענות מקדמיות   

מניעת הגשת כתב אישום   

בקשת חנינה | נשיא מדינה   

בקשת חנינה לנשיא המדינה יכולה להקל בעונש של נאשם שהורשע, כמו גם לקצר תקופות התיישנות ומחיקה של רישום פלילי


הליך משמעתי | דין משמעתי | אתיקה מקצועית   

דין משמעתי ועבירות אתיקה, דין משמעתי צבאי, דין משמעתי צה"ל, אתיקה מקצועית עורכי דין, אתיקה מקצועית רו"ח, ועוד...


ייעוץ פלילי   

ייעוץ פלילי הכרחי לאנשים שזוהי העבירה הראשונה שלהם


נפגעי עבירה בהליך פלילי | נפגעי תקיפה מינית ועוד   

הטרדה מינית | עבירות מין   

הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית מילולית, הטרדה מינית בצה"ל ועוד...


מחיקת רישומים פליליים | ביטול רישומים פליליים   

אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הוא עבר פלילי נקי


עורך דין שינוי עילת סגירה   

הדרך לשינוי עילת סגירה אפשרית אם תפעלו בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה


מחיקת רישום פלילי התיישנות   

התיישנות ומחיקת עבירות


ביטול רישום פלילי וחנינה   

עורך דין מחיקת רישום פלילי   

רישום פלילי ותעסוקה | רישום פלילי ותעסוקה   

ראשית ולפני הכל יש לחזור ולהדגיש כי האינפורמציה הנכללת כתוצאה מחוק המרשם הפלילי הינה חסויה.
נאשם
מרגע שמוגש נגד חשוד כתב אישום הוא הופך לנאשם.


מעצר
– שלילת חירותו של אדם. מדובר בפגיעה קשה בחירותו של אדם, שהינה זכות יסוד הנגזרת מחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. לצורך מעצר יש עילות ספציפיות ויש לשקול, תמיד, חלופות מעצר.


מעצר לצורכי חקירה
– מדובר במעצר בטרם הגשת כתב אישום, שמתבצע במהלך חקירת משטרה, שמטרתו למנוע שיבוש הליכי חקירה, הימלטות או סיכונים אחרים.


מעצר ימים
– מעצר שמבוצע בטרם הגשת כתב אישום. יש שוני בין מעצר ימים לבין מעצר עד תום ההליכים.


מעצר עם תום ההליכים
– מדובר במעצר לאחר הגשת כתב אישום והוא נמשך עד לסיום ההליכים המשפטיים.


טענות מקדמיות
– אלו טענות שנטענות בתחילת המשפט, אך חלקן יכולות להיאמר גם בהמשך. חשוב מאוד לשים לב לטענות אלו, שיכולות להכריע את המשפט.


הקראה – מדובר בישיבה הראשונה בבית המשפט. זו ישיבה שבה יש 'הקראה' של כתב האישום. אם סניגור מגיע לישיבת ההקראה התהליך מתקצר.


תשובה להקראה – לנאשם עומדת אחת משתי האופציות. להודות בעובדות המיוחסות לו בכתב האישום/בחלקן או לכפור בעובדות שיוחסו לו בכתב האישום. במידה ונאשם כפר באישומים נגדו, נקבע התיק להוכחות.


שלב ההוכחות
– זהו שלב שמתחיל בפרשת התביעה, שעליה להוכיח את האשמה המיוחסת לנאשם, ולהביא את העדים המתאימים. הפרשה מתחילה בחקירה ראשית (שבמהלכה לא שואלים שאלות מנחות) וממשיכה בחקירה נגדית. לאחר החקירה הנגדית מתקיימת חקירה חוזרת. פרשת התביעה מסתיימת כשהתובע אומר, לאחר שהביא את כל העדים, שנחקרו, 'אלו עדיי'. כשפרשת ההגנה מסתיימת עוברים לשלב הסיכומים.


שלב הסיכומים
– לאחר שמסתיים שלב ההוכחות, עוברים לשלב הסיכומים, שעל פי רוב, נערכים בכתב.


הכרעת דין – לאחר שמסתיים שלב ההוכחות, והצדדים מסכמים, מתקיימת ישיבת הכרעת הדין, בה השופט מקריא אם העניין אשם/זכאי. אם הוא זכאי, השופט מודיע על כך בתחילת הכרעת הדין והנאשם מזוכה מייד. בידה והוא אשם, עוברים לשלב הטיעונים לעונש.


טיעונים לעונש
– שלב זה מבוצע לאחר שהורשע נאשם בהכרעת הדין, ולפני קציבת עונשו. שלב זה, מביאה התביעה טיעונים וראיות להחמרת עונשו של הנאשם, ולנאשם קיימת הזכות להביא ראיות להקלה בעונשו. לאחר מכן, נקבע התיק לגזר דין.


עיקרון הפומביות
– ככלל, בית המשפט מקיים את הדיונים בפומביות. יחד עם זאת, לכלל ש חריגים, שבמסגרתם רשאי בית משפט להורות על קיום דיון בדלתיים סגורות, לדוגמא: כשמדובר בביטחון מדינה, בקטינים ועוד.


הזכות לייצוג
– אחת הזכויות הבסיסיות של חשוד/נאשם במשפט פלילי היא הזכות לייצוג. למעט מקרים חריגים במיוחד, אין לפגוע בזכות זו.


הזכות לפגוש עורך דין
– מדובר בזכות בסיסית לפגוש עורך דין ולהיוועץ עימו. פגישה עם עורך דין תיערך בתנאים הולמים שמבטיחים סודיות שיחה, אך באופן שבו יתאפשר פיקוח על העצור.


הזכות לחיסיון מפני הפללה עצמית
– על אדם שנחקר להשיב לשאלות חוקריו, אלא אם יש בתשובתו כדי להפלילו.


רשויות התביעה
- המאשימה במשפטים פליליים היא מדינת ישראל באמצעות תובע מוסמך (פרקליטות או התביעות במשטרה). עם זאת, קיימים מקרים, בעבירות מסוימות, בהן אדם פרטי יכול להגיש אישום פלילי, במסגרת קובלנה.


שחרור בערבות
– מדובר בתנאים שאותם קובע קצין/בית משפט, לפי העניין, שמטרתם שהחשוד יתייצב לחקירה/למשפט במועדים שייקבעו ושלא ישבש חקירה/משפט.


אין להשיב לאשמה -
לאחר שהסתיימה פרשת התביעה, ניתן לטעון את טענת ה'אין להשיב לאשמה'. בית משפט רשאי לזכות נאשם ולפטור אותו מלנהל פרשת הגנה, אם לא הוכחה אשמתו לכאורה (סעיף 158 לחוק סדר הדין הפלילי).

 

המרשם הפלילי הינו מאגר שמנוהל ע"י משטרת ישראל וכולל את הרישום על תיקי חקירה והחלטות של בתי המשפט (הרשעות).

 

הגבלות רישום פלילי רישום פלילי מגביל את בעל הרישום לעסוק בחלק מהמקצועות. לעיתים ההגבלה היא לתקופה מוקצבת.

 

מחיקת רישום פלילי – לכל הרשעה יש שתי תקופת – תקופת התיישנות ותקופה המחיקה.

 

תקופת התיישנות – של פסקי דין והחלטות שיפוטיות נקבעות על פי חוק מרשם פלילי ותקנת השבים. לאחר שמסתיימת תקופת ההתיישנות של הרשעה, אך ורק מספר גופים יוכלו לקבל את המידע על אותה ההרשעה.


תקופת מחיקה
– לרוב, לאחר שחלפו 10 שנים מתום תקופתה של התיישנות, תיכנס לתוקפה תקופת מחיקה. הרשעתו של אדם לא נמחקת פיזית מהמאגר, עם זאת, רק מספר גופים שהוגדו במפורש בחוק יוכלו לקבל מידע אודותיה.

 

ביטול רישום פלילי – מחיקת רישום פלילי – יש לשים לב כי חלק מהתיקים נסגרים בעילה של חוסר עניין לציבור או חוסר ראיות. סגירה כזו של תיק פלילי מותירה רישום פלילי. על מנת למחוק את הרישום הנ"ל, יש לשנות את עילת הסגירה מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור – לחוסר אשמה! סגירה מחוסר אשמה, לא תופיע כלל בפלט המרשם הפלילי.

 

שלבי הליך פלילי - בהליך פלילי מתקיימים ארבעה שלבים עיקריים בטרם הגשת כתב אישום - שלב החקירה – הרשות החוקרת. לאחר ההחלטה על הגשת כתב אישום שלב ההעמדה לדין – התביעה (תביעות במשטרה/פרקליטות, תלוי בחומרת העבירות). משפט – החל משלב ההקראה, הוכחות, הכרעת דין ועד לגזר דין. ערעור ומשפט חוזר.

עיכוב
– מדובר בהגבלה של חירות האדם בשל חשד שבוצעה עבירה או בכדי למנוע ביצוע עבירה. ההגבלה הזו מתוחמת מראש לזמן קצר, ובכפוף לתנאים שקבועים בחוק, מסורה סמכות העיכוב גם לשוטר וגם לאדם פרטי.


המון שאלות עולות לאנשים שהסתבכו, לעיתים גם בפעם הראשונה בחייהם, בעולם הפלילי. איך מוחקים רישום פלילי, איך למחוק רישום פלילי, כמה עולה מחיקת רישום פלילי, כמה עולה למחוק רישום פיללי, כמה זמן לוקח למחוק רישום פלילי, איך מבטלים רישום פלילי, איך סוגרים תיק פלילי, איך מבטלים תיק פלילי, מה הסיכויים למחוק רישום פלילי ועוד...

   מחיקת רישום פלילי - ראשי
   מחיקת רישום פלילי
   רישום פלילי
   תעודת יושר
   עורך דין פלילי
   כללי זהב למעצר
   מעצר ראשוני
   מעצר עד תום ההליכים
   מעצר בית
   תסקיר מעצר
   בדיקת פוליגרף
   מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי
   חנינה, התיישנות ומחיקה
   סגירת תיק פלילי
   שינוי עילת סגירה
   מבנה המרשם הפלילי
   רישום פלילי וצבא
   חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
   ביטול רישום פלילי - דעה אישית
   שאלות נפוצות - רישום פלילי
   ביטול רישום משטרתי
   רישום משטרתי
   זכות שימוע
   סגירת תיק לפני כתב אישום
   אזיק אלקטרוני
   מילון פלילי
   דוגמא לשינוי עילת סגירה
   הערכת סיכויים
   ייעוץ משפטי - צור קשר
   עורך דין מחיקת רישום פלילי
   מחיקת רישום פלילי צבאי
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא FC-LAW ©
המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום