מחיקת רישום פלילי - מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי

גירושין

מחיקת רישום פלילי - מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי

  תוכן עניינים:עסקת טיעון | הסדר טיעון   

כ – 90 אחוזים מהמשפטים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון....


מילון פלילי   

מושגים חשובים בהליך פלילי!


שחרור ממעצר   

כל מה שחובה לדעת על שחרור ממעצר, עורך דין מעצרים, כללי ברזל במעצר ראשוני, מעצר בית, ועוד...


טענות מקדמיות   

מניעת הגשת כתב אישום   

בקשת חנינה | נשיא מדינה   

בקשת חנינה לנשיא המדינה יכולה להקל בעונש של נאשם שהורשע, כמו גם לקצר תקופות התיישנות ומחיקה של רישום פלילי


הליך משמעתי | דין משמעתי | אתיקה מקצועית   

דין משמעתי ועבירות אתיקה, דין משמעתי צבאי, דין משמעתי צה"ל, אתיקה מקצועית עורכי דין, אתיקה מקצועית רו"ח, ועוד...


ייעוץ פלילי   

ייעוץ פלילי הכרחי לאנשים שזוהי העבירה הראשונה שלהם


נפגעי עבירה בהליך פלילי | נפגעי תקיפה מינית ועוד   

הטרדה מינית | עבירות מין   

הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית מילולית, הטרדה מינית בצה"ל ועוד...


מחיקת רישומים פליליים | ביטול רישומים פליליים   

אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הוא עבר פלילי נקי


עורך דין שינוי עילת סגירה   

הדרך לשינוי עילת סגירה אפשרית אם תפעלו בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה


מחיקת רישום פלילי התיישנות   

התיישנות ומחיקת עבירות


ביטול רישום פלילי וחנינה   

עורך דין מחיקת רישום פלילי   

רישום פלילי ותעסוקה | רישום פלילי ותעסוקה   

ראשית ולפני הכל יש לחזור ולהדגיש כי האינפורמציה הנכללת כתוצאה מחוק המרשם הפלילי הינה חסויה.    מחיקת רישום פלילי - מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי  

    מחיקת רישום פלילי 

    מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי 

 
עברו של אדם משפיע על עתידו. רישום פלילי, הוא כתם על שמו הטוב של אדם, והוא אשר מונע ממנו את האפשרות לעסוק בכל מקצוע בו חפצה נפשו.
רישום פלילי כמוהו כן הוא, רישום במסוף המשטרתי, בגין מעשה פלילי שנעשה, והשפעתו השלילית על השתלבותו של אדם במקומות תעסוקה שונים.

ברשימה הבאה, נביא לידיעתכם, את מרבית המקצועות והתחומים בהם פסול מלעסוק אדם בעל רישום פלילי, זמנית או בקביעות. חשוב לציין כי רשימת המקצועות המפורטת הינה חלקית, ונכונה בתנאיה ליום פרסומה ואין היא פוטרת את הקורא מלהיוועץ באופו פרטני בעיסוק הספציפי המיועד.

*** חשוב להבין כי הבעייתיות הקיימת בפרקטיקה, היא שמעסיקים דורשים לעיתים מאוד קרובות, את תעודת היושר או את פלט הרישום הפלילי, כך שהרשימה הבאה תאיר את המקצועות בהם פסול בעל רישום פלילי על פי חוק או תקנה, בפועל, הרשימה ארוכה מאוד לאור דרישותיהם של המעסיקים.

להלן הרשימה:

1. אדם שהורשע בעבירה עם קלון, לא יוכל לכהן כשופט או דיין.

2. אדם לא יוכל להיבחר באופן זמני, כחבר מועצה ולהיכלל ברשימת מועמדים, אם הורשע במשך חמש השנים טרם הגיש מועמדותו, בעבירה עם קלון. כנ"ל, לא יוכל אותו אדם, אם הורשע למעלה מחמש שנים, טרם הגיש את מועמדותו לתפקיד, אולם הוטל עליו עונש מאסר והוא טרם ריצה אותו. אדם שהוטל עליו עונש מאסר של שנה ומעלה, אולם לא חלפו שש שנים, מיום שסיים לרצות את העונש שהוטל עליו, לא יוכל להיבחר או להיכלל ברשימה.

3. על פי חוק הרופאים הוטרינרים, לא יוכל לעסוק כרופא וטרינר, אדם שהורשע בעבירה עם קלון.

4. אדם אשר רוצה לעסוק כמוציא לפועל, על פי חוק ההוצאה לפועל, לא יוכל לעסוק אם הורשע בעבירה עם קלון, וטרם חלפו 10 שנים, מהמועד בו עבר את העבירה.

5. על פי חוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, לא יוכל לעסוק אדם כיועץ או כמנהל תיקי השקעות, אם הורשע בעבירה כלשהיא.

6. כמו כן, אדם בעל רישום פלילי לא יוכל לעסוק במקצועות הבאים:

א. על פי חוק סוכני המכס, כסוכן מכס, אם הורשע בעבירה שלפי היועמ"ש יש עימה קלון.
ב. על פי חוק הרשויות המקומיות, בתפקיד מהנדס רשות מקומית.
ג. על פי החוק לפיקוח על בתי ספר, לקבל רישיון על בתי ספר, אם הורשע בעבירה שיש עימה קלון, לעסוק כעובד חינוך או כנותן שירות בבית הספר, אם הורשע בעבירה עם קלון ואין הוא ראוי לשמש כעובד חינוך. כמו כן, לא יוכל האדם לעסוק בכל אחד מהנושאים הנ"ל, אם הורשע בעבירה שיש בה כדי לפגוע בבטחון המדינה.
ד. על פי חוק הגנת הפרטיות, לעסוק כממונה על אבטחות המידע, אם הורשע בעבירה עם קלון.
ה. על פי חוק משק חשמל, לעסוק בעיסוקים המפורטים בחוק, אם הורשע בעבירה עם קלון.
ו. על פי החוק לאימוץ הילדים, אחד התנאים לאישור של עמותה הוא, כי חבר עמותה או חבר הנהלה לא הורשע בעבירה עם קלון.
ז. על פי החוק לביקורת פנימית, לעסוק כמבקר הפנימי של גוף ציבורי, אם הורשע בעבירה עם קלון.
ח. על פי התקנות לבריאות עם, מעבדות רפואיות, לעסוק כמנהל מעבדה רפואית, אם הורשע בעבירה עם קלון.
ט. על פי החוק לביטוח בריאות ממלכתי, לעסוק כנציב קבילות הציבור.
י. על פי החוק לרשות המלחמה בסמים, לעסוק כחבר רשות המלחמה בסמים.
יא. לעסוק כחבר במועצת "צער בעלי חיים".
יב. על פי חוק שיקום האסיר, כחבר ברשות שיקום האסירים.
יג. על פי חוק ספנות, כחבר במועצת ספנות.
יד. על פי חוק אקדמיה לאומית למדעים, לעסוק כחבר באקדמיה למדעים.
טו. על פי חוק מוסד עליון ללשון העברית, לעסוק כחבר במוסד העליון של הגוף.
טז. על פי חוק רשות שידור, כחבר במליאת רשות שידור.
יז. על פי החוק לרשות שניה, כחבר במועצה.
יח. על פי חוק לניירות ערך, לעסוק כחבר ברשות לניירות ערך.
יט. לעסוק כחבר מועצת בזק.
כ. על פי התקנות לביטוח לאומי, לעסוק כחבר במוסד לביטוח לאומי.
כא. על פי החוק להגבלת עישון במקומות הציבוריים, לעסוק כסדרן האחראי על מניעת עישון.

7. אדם בעל רישום פלילי לא יוכל לעסוק באופן זמני במקצועות הבאים:

א. על פי ההוראות של מס הכנסה והתקנות, לעסוק כממזער מוסמך, אם הורשע בעבירה עם קלון ב - 10 שנים האחרונות שקדמו למועד הגשת הבקשה.
ב. על פי חוק מתווכים, לעסוק כמתווך מקרקעין, אם הוטל על מגיש הבקשה עונש של מאסר, והוא לא סיים את ריצוי העונש, 3 שנים מיום הגשת הבקשה, כמו כן, לא יוכל לעסוק כמתווך מקרקעין, אם הורשע בעבירה עם קלון, ב – 5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
ג. על פי רישום הקבלנים לעבודות הנדסה, לעסוק כקבלן, אם הורשע אדם בעבירה שהיא מסוג עוון או מסוג פשע, ונידון ל – 3 חודשים של מאסר או מחצית הקנס הקבוע בחוק, וכל זאת אם טרם עברו 3 שנים מיום שבו סיים הוא לרצות את עונשו.
ד. על פי חוק תכנון ובנייה, לעסוק כאדריכל מורשה, אם הורשע בעבירה עם קלון, ב - 5 שנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.
ה. על פי תקנות פיקוח עסקי הביטוח, לעסוק כסוכן של ביטוח, אם הורשע בעבירה עם קלון, ב – 5 שנים שקדמו למועד הבקשה לקבלת רישיון.

ו. על פי תקנות תעבורה:
i. לעסוק כנהג מונית ברישיון מדרגה חמש, לעסוק כנהג אוטובוס ברישיון מדרגה שש, לעסוק כנהג של אמבולנס, לעסוק כנהג של רכב חילוץ, לעסוק כנהג של רכב כיבוי אש, וכל זאת, אם הורשע האדם בעבירה, שלאור שיקול דעתה של רשות רישוי, יש במעשה כדי למנוע את חידוש תעודת הרישוי או את מתן התעודה, אלא אם חלפו מיום מתן גזר הדין או מסיום ריצוי העונש שבע שנים.
ii. לעסוק כנהג מונית ברישיון מדרגה חמש, לעסוק כנהג אוטובוס ברישיון מדרגה שש, לעסוק כנהג של אמבולנס, לעסוק כנהג של רכב חילוץ, לעסוק כנהג של רכב כיבוי אש, וכל זאת, אם הורשע האדם בעבירה כתוצאה מנהיגה שגרמה לתאונת דרכים, בשנתיים שלפני יום הגשת הבקשה.
iii. לקבל רישיון עבור ניהול של בית ספר נהיגה, אם אדם הורשע בעבירה, שלאור דעתה של רשות רישוי, יש במעשה כדי למנוע את חידוש תעודת הרישוי או מתן התעודה, אלא אם חלפו מיום מתן גזר הדין או מסיום ריצוי העונש שבע שנים.
iv. לקבל רישיון עבור ניהול של בית ספר נהיגה, אם הורשע אדם בעבירה כתוצאה מנהיגה שגרמה לתאונת דרכים, בשנתיים שלפני יום הגשת הבקשה.
ז. על פי חוק העסקת עובדים ע"י קבלן כח אדם, לעסוק כ"קבלן כח אדם", אם האדם שמבקש לעסוק כקבלן או אדם הממלא תפקיד בכיר בעסק, הורשע בעבירה עם קלון, או בעבירה אחרת שלאורה אין האדם ראוי לעסוק במקצועו כקבלן, וכל זאת אם טרם הסתיימו 5 שנים מיום הרשעתו של האדם.
ח. על פי תקנות נמלים, לקבל רישיון להשטת סירות, אם הורשע האדם בעבירה, שלאור שיקול דעתה של הרשות פוגעת בכשירותו להשיט הסירה, אלא אם חלפו מסיום ריצוי העונש 5 שנים.
ט. על פי חוק הגנים הלאומיים, לעסוק כחבר במליאת הרשות לגנים הלאומיים, אם הורשע האדם בעבירה עם קלון וטרם חלפו חמש שנים מיום סיום ריצוי העונש או מיום ההרשעה.
י. לכהן במשרה כחבר במועצה של רשות העתיקות, אם הורשע אדם בעבירה עם קלון או שהוא נשא עונש של מאסר ולא חלפה תקופת ההתיישנות הקבועה בחוק.
יא. לכהן במשרה כחבר במועצה למנהל המקרקעין, אם לא הסתיימו שבע שנים מיום בו הורשע האדם.
יב. לכהן במשרה כחבר ברשות לפיתוחה של ירושלים, אם לא הסתיימו עשר שנים מיום בו הסתיים ריצוי העונש או מהיום בו הורשע האדם.
יג. לכהן במשרה כחבר רשות עבור פיתוח הגליל, אם לא הסתיימו עשר שנים מיום בו הסתיים ריצוי העונש או מהיום בו הורשע האדם.
יד. לכהן במשרה כחבר רשות לפיתוחו של הנגב, אם לא הסתיימו עשר שנים מיום בו הסתיים ריצוי העונש או מהיום בו הורשע האדם.
טו. לכהן במשרה כחבר המועצה עבור נמלים ורכבות, אם לא הסתיימו עשר שנים מהיום בו הורשע האדם.
טז. לכהן במשרה כחבר המועצה של רשות הדואר, אם לא הסתיימו עשר שנים מיום בו הסתיים ריצוי עונש המאסר או מהיום בו הורשע האדם.
יז. לכהן במשרה כחבר המועצה של הרשות לשדות תעופה, אם לא הסתיימו עשר שנים מיום בו הסתיים ריצוי העונש או מהיום בו הורשע האדם.

*** קיימים מקצועות נוספים בהם פסול אדם מלעסוק. כאמור לעיל, הרשימה שהובאה לידיעת הקוראים, אין תכליתה להקיף את כל האיסורים, אלא להמחיש את חלקם. מומלץ לקרוא את החוק הספציפי ולהתייעץ לגבי התפקיד המיועד, ולבחון את הוראותיו והתנאים הנלווים.

 


   מחיקת רישום פלילי - ראשי
   מחיקת רישום פלילי
   רישום פלילי
   תעודת יושר
   עורך דין פלילי
   כללי זהב למעצר
   מעצר ראשוני
   מעצר עד תום ההליכים
   מעצר בית
   תסקיר מעצר
   בדיקת פוליגרף
   מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי
   חנינה, התיישנות ומחיקה
   סגירת תיק פלילי
   שינוי עילת סגירה
   מבנה המרשם הפלילי
   רישום פלילי וצבא
   חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
   ביטול רישום פלילי - דעה אישית
   שאלות נפוצות - רישום פלילי
   ביטול רישום משטרתי
   רישום משטרתי
   זכות שימוע
   סגירת תיק לפני כתב אישום
   אזיק אלקטרוני
   מילון פלילי
   דוגמא לשינוי עילת סגירה
   הערכת סיכויים
   ייעוץ משפטי - צור קשר
   עורך דין מחיקת רישום פלילי
   מחיקת רישום פלילי צבאי
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא FC-LAW ©
המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום