מעצר ראשוני - מעצר ראשון

גירושין

מעצר ראשוני

  תוכן עניינים:עסקת טיעון | הסדר טיעון   

כ – 90 אחוזים מהמשפטים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון....


מילון פלילי   

מושגים חשובים בהליך פלילי!


שחרור ממעצר   

כל מה שחובה לדעת על שחרור ממעצר, עורך דין מעצרים, כללי ברזל במעצר ראשוני, מעצר בית, ועוד...


טענות מקדמיות   

מניעת הגשת כתב אישום   

בקשת חנינה | נשיא מדינה   

בקשת חנינה לנשיא המדינה יכולה להקל בעונש של נאשם שהורשע, כמו גם לקצר תקופות התיישנות ומחיקה של רישום פלילי


הליך משמעתי | דין משמעתי | אתיקה מקצועית   

דין משמעתי ועבירות אתיקה, דין משמעתי צבאי, דין משמעתי צה"ל, אתיקה מקצועית עורכי דין, אתיקה מקצועית רו"ח, ועוד...


ייעוץ פלילי   

ייעוץ פלילי הכרחי לאנשים שזוהי העבירה הראשונה שלהם


נפגעי עבירה בהליך פלילי | נפגעי תקיפה מינית ועוד   

הטרדה מינית | עבירות מין   

הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית מילולית, הטרדה מינית בצה"ל ועוד...


מחיקת רישומים פליליים | ביטול רישומים פליליים   

אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הוא עבר פלילי נקי


עורך דין שינוי עילת סגירה   

הדרך לשינוי עילת סגירה אפשרית אם תפעלו בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה


מחיקת רישום פלילי התיישנות   

התיישנות ומחיקת עבירות


ביטול רישום פלילי וחנינה   

עורך דין מחיקת רישום פלילי   

רישום פלילי ותעסוקה | רישום פלילי ותעסוקה   

ראשית ולפני הכל יש לחזור ולהדגיש כי האינפורמציה הנכללת כתוצאה מחוק המרשם הפלילי הינה חסויה.    מעצר 

    מעצר ראשוני 

    מעצר ראשון 

 
חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב) התשמ"ב – 1982, מסדיר את נושא המעצר הראשוני או כלשון החוק "מעצר ימים".

בשנים האחרונות חלה התפתחות משמעותית בחקיקה ובפסיקה בכל הנוגע לדיני מעצרים.
חירותו של אדם היא זכות יסודית המעוגנת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו. עם בקשת המעצר חלה חובה על המשטרה להוכיח שהמעצר הכרחי ושבנסיבות הנוכחיות לא ניתן לשחרר את העצור.

על השופט לבחון את הנסיבות, כמו גם את זכותו של האדם להיות חופשי ולערוך איזון כולל.
לרוב, הליך המעצר הוא ראשיתו של תיק פלילי. המעצר נועד, בין היתר, למנוע מסוכנות, שיבוש של הליכי משפט ו/או בריחה של החשוד.

מעצר ימים הוא מעצר שבמהלכו מתבצעת חקירת המשטרה, לעומת מעצר עד תום ההליכים בו התיק מתנהל בין כותלי בית המשפט ולאחר הגשת כתב אישום.

זהו השלב הראשוני, בו עדיין מתנהלת חקירה, ללא חשיפת חומר החקירה בפני הסנגור.
המורכבות מחייבת יצירתיות וחשיבה אסטרטגית הכוללת עוד בשלבים המוקדמים, ללא שיש בידי הסנגור את חומר הראיות, כמו גם היכולת לטעון הטענות המתאימות אשר יסייעו ללקוח בשלב זה ובשלבים המתקדמים.

השלב הראשוני של המעצר – "מעצר ימים", מתבצע על ידי קצין ללא צו של שופט או לאחר קבלת צו משופט שלא בפניו של החשוד.

מעצר ראשוני המתבצע על ידי קצין ממונה מוגבל ל – 24 שעות. בטרם הקצין מחליט על מעצר עליו ליתן לחשוד הזדמנות לטעון טענותיו.

כמו כן, על הקצין להזהיר את החשוד כי אין הוא חייב למסור דבר העלול להפלילו, וכי כל דבר אשר יימסר עשוי לשמש כנגדו.
בכפוף לאמור בחוק, במידה ועורך דינו של החשוד נמצא במקום, על הקצין לשמוע גם את דבריו.

עד ולא יאוחר מ - 24 שעות, יובא החשוד בפני שופט ויתקיים דיון בנוכחותו ובנוכחות עורך דינו.

מעצר הימים מוגבל ל – 15 ימים, וניתן להאריך עד לתקופה כוללת של עד 75 ימים.
לאחר החלטתו של הקצין בדבר המעצר, עליו לומר לחשוד כי הוא "עצור" ולהבהיר לו את סיבת המעצר.
כן, על הקצין להסביר לחשוד את זכויותיו: להיפגש עם עורך דין, על פי הסייגים בחוק, להיות מיוצג, ועל מסירת ההודעה, ללא דיחוי, בדבר המעצר לאדם קרוב לחשוד או לעורך דינו.
ברי, כי על הקצין להסביר לחשוד את כל זכויותיו בשפה הברורה לו.

בדרך כלל, נוהגים הסנגורים לעלות אלטרנטיבות למעצר, כך לדוגמא: בקשת מעצר בית כתחליף למעצר מאחורי סורג ובריח עם או ללא פיקוח, ערבות מתאימה, הגבלת פעולות וכדומה.

ישנה חשיבות לייצוג על ידי עורך דין בשלב זה, משום שהתקופות המתבקשות על ידי המשטרה, לעיתים ארוכות מהנדרש לצרכי חקירה, כמו כן, ניתן לחקור את השוטר בדיון על התנאים והשלמות החקירה.
ייצוג הולם, ישמור על זכויותיו של החשוד, ויסייעו לבניית אסטרטגית פלילים טובה, בתנאים ראויים.
יש לטעון הטענות הרלוונטיות המתאימות בכל שלב ושלב תוך שקילת מכלול הנסיבות ואסטרטגיה כוללת.
יש לבחור עורך דין המכיר את המערכת על בורייה, לרבות שיקוליה, אשר חושב בצורה יצירתית ויטען קווי הגנה אשר יסייעו להוכחת החפות.

 


   מחיקת רישום פלילי - ראשי
   מחיקת רישום פלילי
   רישום פלילי
   תעודת יושר
   עורך דין פלילי
   כללי זהב למעצר
   מעצר ראשוני
   מעצר עד תום ההליכים
   מעצר בית
   תסקיר מעצר
   בדיקת פוליגרף
   מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי
   חנינה, התיישנות ומחיקה
   סגירת תיק פלילי
   שינוי עילת סגירה
   מבנה המרשם הפלילי
   רישום פלילי וצבא
   חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
   ביטול רישום פלילי - דעה אישית
   שאלות נפוצות - רישום פלילי
   ביטול רישום משטרתי
   רישום משטרתי
   זכות שימוע
   סגירת תיק לפני כתב אישום
   אזיק אלקטרוני
   מילון פלילי
   דוגמא לשינוי עילת סגירה
   הערכת סיכויים
   ייעוץ משפטי - צור קשר
   עורך דין מחיקת רישום פלילי
   מחיקת רישום פלילי צבאי
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא FC-LAW ©
המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום