מחיקת רישום פלילי - חנינה, התיישנות ומחיקה

גירושין

מחיקת רישום פלילי - חנינה, התיישנות ומחיקה

  תוכן עניינים:עסקת טיעון | הסדר טיעון   

כ – 90 אחוזים מהמשפטים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון....


מילון פלילי   

מושגים חשובים בהליך פלילי!


שחרור ממעצר   

כל מה שחובה לדעת על שחרור ממעצר, עורך דין מעצרים, כללי ברזל במעצר ראשוני, מעצר בית, ועוד...


טענות מקדמיות   

מניעת הגשת כתב אישום   

בקשת חנינה | נשיא מדינה   

בקשת חנינה לנשיא המדינה יכולה להקל בעונש של נאשם שהורשע, כמו גם לקצר תקופות התיישנות ומחיקה של רישום פלילי


הליך משמעתי | דין משמעתי | אתיקה מקצועית   

דין משמעתי ועבירות אתיקה, דין משמעתי צבאי, דין משמעתי צה"ל, אתיקה מקצועית עורכי דין, אתיקה מקצועית רו"ח, ועוד...


ייעוץ פלילי   

ייעוץ פלילי הכרחי לאנשים שזוהי העבירה הראשונה שלהם


נפגעי עבירה בהליך פלילי | נפגעי תקיפה מינית ועוד   

הטרדה מינית | עבירות מין   

הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית מילולית, הטרדה מינית בצה"ל ועוד...


מחיקת רישומים פליליים | ביטול רישומים פליליים   

אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הוא עבר פלילי נקי


עורך דין שינוי עילת סגירה   

הדרך לשינוי עילת סגירה אפשרית אם תפעלו בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה


מחיקת רישום פלילי התיישנות   

התיישנות ומחיקת עבירות


ביטול רישום פלילי וחנינה   

עורך דין מחיקת רישום פלילי   

רישום פלילי ותעסוקה | רישום פלילי ותעסוקה   

ראשית ולפני הכל יש לחזור ולהדגיש כי האינפורמציה הנכללת כתוצאה מחוק המרשם הפלילי הינה חסויה.מחיקת רישום פלילי - חנינה, התיישנות ומחיקה  

    מחיקת רישום פלילי 

    חנינה, התיישנות ומחיקה      
 
הליך פלילי אינו מסתיים עם מתן פסק דין. ניתן לערער על ערכאה ראשונה ובבקשת רשות מתאימה גם על הערכאה השנייה. בכך לא אבדה התקווה. דרך נוספת העומדת בפני אדם שהורשע היא הגשת בקשת חנינה מנשיא המדינה.

חשוב לזכור, כי חנינה ניתנת לא רק על עצם העונש בפועל, אלא גם על השלכות ההרשעה בנוגע לעתידו של המורשע, או במילים אחרות: על רישומו הפלילי של המורשע, ויודגש: חנינה היא לא נושא של "פעם בחיים".

בקשת חנינה עשויה להיטיב באופן משמעותי עם מצבו של המורשע. בין היתר, משום שהשיקולים שעומדים לנגד עיניו של בית המשפט, אינם בהכרח השיקולים שינחו את לשכתו של בית הנשיא.

כמו כן, מימד הזמן מקבל חשיבות מיוחדת, כמו גם שיקולים נרחבים אחרים היוצאים אל הכלל (מומלץ: לא לחזור על הטיעונים שנטענו בערכאות השיפוטיות).

בחוק מרשם פלילי ותקנות השבים, התשמ"א 1981 , נקבע בסעיף 18, כי נשיא מדינה רשאי לבטל או לקצר תקופות התיישנות ותקופות מחיקה של אדם.

מרשם המידע הפלילי, כולל תיקים פליליים שטיפולם הסתיים, והם הסתיימו בהרשעה או בעונש ללא הרשעה או בהפסקת דיון בשל אי כשירות משפטית.

אדם או מעסיק המעונינים במידע על פי חוק המרשם הפלילי, ללא שהם מורשים לכך, עוברים עבירה שהעונש המקסימלי עליה הוא שנת מאסר! חרף זאת, חוסר רצונו של אדם להתעמת עם מעסיק אופציונאלי ברור, שכן אחרת סיכוייו להתקבל למקום העבודה יקטנו מאוד...

יודגש, כי בתקופת התיישנות ההרשעה הפלילית, קיימים גופים רבים, על פי חוק, הזכאים לקבלת מידע מהמרשם הפלילי. תקופות ההתיישנות שונות מעבירה לעבירה, והן תוצר של חומרת העבירה, גילו של הנאשם ונתונים נוספים (רצ"ב טבלה). לרוב העבירות, קיימת תקופת התיישנות. עם תום תקופה זו, מתחילה תקופה של מחיקה.

לרוב, תקופת המחיקה בת עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות. יודגש לעניין זה, כי להבדיל מתקופת ההתיישנות, מספר הגופים הזכאים לעיין במרשם הפלילי מצומצם יותר. הנפקות: מחיקה אינה משמעותה מחיקה מרישומים פליליים, אלא המידע נותר במסוף המשטרתי, אולם מוגדר "מחוק". הנפקות למחיקה היא כי המידע לא מועבר לגורמים שונים, שהיו זכאים לעיין בו טרם המחיקה. בין הגורמים שיהיו זכאים לעיין במידע זה חרף מחיקתו נמנים: הוועדה למינוי שופטים, צבא הגנה לישראל, משטרת ישראל, שירות הביטחון הכללי, היועץ המשפטי לממשלה.

מומלץ כי בקשת החנינה ללשכתו של נשיא המדינה תיעשה על ידי עורך דין העוסק בתחום. טחנות הצדק טוחנות לאט, לפיכך ראוי כי הבקשות יישלחו באופן מסודר לכתובת המתאימה. ראוי כי הבקשה תכלול את הנימוקים העיקריים ואת סיבת מחיקתו של הרישום, לרבות תימוכין של פסיקה מתאימה, נסיבות עובדתיות ומשפטיות, מצב בריאותי, מצב משפחתי, נסיבות חלוף הזמן וכדומה. כמו כן, יש לצרף את כל המסמכים המחזקים את הטענות בבקשות החנינה, לרבות המסמכים המשפטיים כגון: כתב האישום וגזר הדין. יודגש - כי הפנייה בבקשת חנינה לנשיא המדינה, חלה על הרשעה או על הליך שיפוטי שהסתיים בהחלטה ללא הרשעה, אולם אין לפנות בבקשה זו, בנוגע לתיקים הממתינים לבירור דינם, או לחלופין תיקים שנסגרו באחת מהעילות הבאות: "חוסר אשמה", "חוסר ראיות" "והיעדר עניין לציבור".

להלן טבלאות לצורך חישוב של תקופות ההתיישנות, על פי חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים

תקופות התיישנות ההרשעות

גזר דין

תקופת התיישנות ההרשעה

 

אם לא הוטל עונש מאסר

שבע שנים מיום גזר דין

א. תקופות התיישנות   תקפות מיום גזר הדין.

ב. במקרה של ערעור:

==עונש נשאר על כנו או הוחמר - התקופה תחל מיום הערעור

==עונש מקל בערעור – יחשבו על פי גזר הדין הראשון

עונש של עד שנת מאסר

תקופת העונש ועוד שבע שנים

עונש של עד חמש שנות מאסר

תקופת העונש ועוד עשר שנים

עונש של מעל חמש שנות מאסר

תקופת העונש ועוד כפל תקופת המאסר, והתנאי הוא שהתקופה הנוספת אינה עולה על חמש עשרה שנים

קביעה כי נאשם לא מסוגל לעמוד לדין

שבע שניםתקופות התיישנות ההרשעות לגבי קטינים


גזר דין

תקופת התיישנות ההרשעה

 

אם לא הוטל עונש מאסר

שלוש שנים מיום גזר דין

א. תקופות התיישנות   תקפות מיום גזר הדין.

ב. במקרה של ערעור:

==עונש נשאר על כנו או הוחמר - התקופה תחל מיום הערעור

==עונש מקל בערעור – יחשבו על פי גזר הדין הראשון

עונש של עד 3 שנות מאסר

תקופת העונש ועוד חמש שנים

עונש של עד חמש שנות מאסר

תקופת העונש ועוד שבע שנים

עונש של מעל חמש שנות מאסר

תקופת העונש ועוד עשר שנים

קביעה כי נאשם לא מסוגל לעמוד לדין

שלוש שניםמומלץ להיוועץ עם עורך דין העוסק בתחום, בכדי לבחון כל מקרה לגופו, ולשקול הגשת בקשת חנינה לנשיא המדינה, בכדי לקצר או אף לבטל תקופת התיישנות ו/או תקופת מחיקה. כמו כן, יודגש, כי השיקולים המנחים את בית הנשיא והאינטרסים לאורם הלשכה פועלת, שונים משיקוליו של בית המשפט, שיקולים אלו יכולים להוות יתרון או חיסרון למקרה הרלוונטי, לפיכך, יש להתייחס לבקשת החנינה באופן מקצועי.

*** הבעייתיות בתיקים שנפתחים במשטרה ונסגרים בעילות של "חוסר ראיות" או "אין עניין לציבור"
היא שהרישום לא נמחק. הדרך למחיקת הרישום לחלוטין מהמסוף המשטרתי ומגיליון המרשם הפלילי
, היא להגיש בקשה לשינוי עילת סגירה מהעילה הרלוונטית ל"חוסר אשמה".

עורך דין לבקשת חנינה, עו"ד לחנינה, באתר www.fc-law.co.il תמצאו את כל ההיבטים הנחוצים לטיהור שמו הטוב של האדם.
אנו מתמחים בכל היבטי המשפט הפלילי לצורך תעודת יושר נקייה

   מחיקת רישום פלילי - ראשי
   מחיקת רישום פלילי
   רישום פלילי
   תעודת יושר
   עורך דין פלילי
   כללי זהב למעצר
   מעצר ראשוני
   מעצר עד תום ההליכים
   מעצר בית
   תסקיר מעצר
   בדיקת פוליגרף
   מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי
   חנינה, התיישנות ומחיקה
   סגירת תיק פלילי
   שינוי עילת סגירה
   מבנה המרשם הפלילי
   רישום פלילי וצבא
   חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
   ביטול רישום פלילי - דעה אישית
   שאלות נפוצות - רישום פלילי
   ביטול רישום משטרתי
   רישום משטרתי
   זכות שימוע
   סגירת תיק לפני כתב אישום
   אזיק אלקטרוני
   מילון פלילי
   דוגמא לשינוי עילת סגירה
   הערכת סיכויים
   ייעוץ משפטי - צור קשר
   עורך דין מחיקת רישום פלילי
   מחיקת רישום פלילי צבאי
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא FC-LAW ©
המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום