מחיקת רישום פלילי

גירושין

אל תהיה אדיש לרישומיך במסוף המשטרתי!

  תוכן עניינים:עסקת טיעון | הסדר טיעון   

כ – 90 אחוזים מהמשפטים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון....


מילון פלילי   

מושגים חשובים בהליך פלילי!


שחרור ממעצר   

כל מה שחובה לדעת על שחרור ממעצר, עורך דין מעצרים, כללי ברזל במעצר ראשוני, מעצר בית, ועוד...


טענות מקדמיות   

מניעת הגשת כתב אישום   

בקשת חנינה | נשיא מדינה   

בקשת חנינה לנשיא המדינה יכולה להקל בעונש של נאשם שהורשע, כמו גם לקצר תקופות התיישנות ומחיקה של רישום פלילי


הליך משמעתי | דין משמעתי | אתיקה מקצועית   

דין משמעתי ועבירות אתיקה, דין משמעתי צבאי, דין משמעתי צה"ל, אתיקה מקצועית עורכי דין, אתיקה מקצועית רו"ח, ועוד...


ייעוץ פלילי   

ייעוץ פלילי הכרחי לאנשים שזוהי העבירה הראשונה שלהם


נפגעי עבירה בהליך פלילי | נפגעי תקיפה מינית ועוד   

הטרדה מינית | עבירות מין   

הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית מילולית, הטרדה מינית בצה"ל ועוד...


מחיקת רישומים פליליים | ביטול רישומים פליליים   

אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הוא עבר פלילי נקי


עורך דין שינוי עילת סגירה   

הדרך לשינוי עילת סגירה אפשרית אם תפעלו בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה


מחיקת רישום פלילי התיישנות   

התיישנות ומחיקת עבירות


ביטול רישום פלילי וחנינה   

עורך דין מחיקת רישום פלילי   

רישום פלילי ותעסוקה | רישום פלילי ותעסוקה   

ראשית ולפני הכל יש לחזור ולהדגיש כי האינפורמציה הנכללת כתוצאה מחוק המרשם הפלילי הינה חסויה.    מחיקת רישום פלילי 

    ביטול רישום פלילי 

    רישום פלילי 
 
אל תהיה אדיש לרישומיך במסוף המשטרתי!

מהו רישום פלילי? מדוע יש צורך במחיקת רישום פלילי ואיך זה נעשה? על פי חוק, על משטרת ישראל לנהל מרשם פלילי על כל אדם שהורשע או שניתנה על ידי הגורמים השונים לגביו, החלטה על סגירת תיק על פי חוק. המידע במרשם כולל גם פרטים של גורמים המדווחים על עבירות למשטרה, כמו לדוגמא: מס ערך מוסף, מס הכנסה, מצ"ח וכדומה.

גורמים אלו, מחוייבים להעביר המידע הרלוונטי לרשות החוקרת, שתפקידה לנהל את המרשם הפלילי. רבים טועים בהערכת "יושרם" בפני הרשות החוקרת, ובפני הציבור ככלל. המסוף המשטרתי מכיל בתוכו רישומים פליליים של אדם. רישומים אלו גולמים בחובם פרטים רבים שונים, ויהיו שיאמרו גם משונים. יכול להיווצר מצב בו אדם סבור שעברו נקי מאשמה, אולם בפועל, במסוף מתועדים דברים אחרים ויש לעשות מספר פעולות שיביאו למחיקת רישום פלילי.

כל אדם זכאי לעיין ולקבל את גיליון הרישום הפלילי שלו, בתמורה להצגת תעודת זהות או על ידי מתן ייפוי כח, מילוי בקשה ותשלום אגרה בדואר. לרוב, נדרשים לגיליון זה, כאשר מעוניינים להתקבל למקום עבודה.
  • המעסיק מעוניין, לרוב, להכיר את המועמד האופציונאלי לעבודה, ואת היכרותו עם הרשות החוקרת. בשלב זה נדרש אדם להציג את הרישומים הפליליים שיעידו על עברו.
חקירה מהעבר, גם אם קצרה ונראית על פניה זניחה, תלונה נגדנו, גם אם בוצעה לפני זמן רב, מעצר, עיכוב לצורכי חקירה, מכתב שנשלח בעבר או מפגמים בירוקרטיים אפילו לא נשלח המעיד על סגירת תיק מחוסר עניין לציבור או חוסר ראיות, חקירה שנפתחה על כמות קטנה של סם מסוג גראס, או תלונה על אלימות במשפחה, גם אם בגלל סטירת לחי לילד "מטעם חינוכי", ושוטר אמר לכם "שאין מה לדאוג" משום שזה לא מעניין אף אחד (לשיטתו...), כל אלו עלולים להטיל כתם על כבודו ושמו הטוב של האדם, לעיתים ללא כל עוול בכפו.

זיכרו כי כל סגירת תיק פלילי, בעילה של "חוסר ראיות" או "היעדר עניין לציבור" מותירה רישום פלילי במסוף המשטרתי!
לצורך ניקוי מוחלט של הרישום, יש להגיש בקשה למחיקת רישום פלילי.

בסוג אחר של מקרים, אדם הורשע במעשה פלילי על סמך הודאתו או על סמך משפט פלילי שהתנהל נגדו. במקרים אלו, לית מאן דפליג כי קיימת הרשעה, פועל יוצא הוא שגיליון הרישום הפלילי אינו נקי, "תעודת יושר" אינה מעידה על יושר, והתוצאה מבחינת קבלה למקומות עבודה היא חד משמעית – עברכם אינו נקי! יודגש, כי לרוב, מעסיק אינו רשאי לדרוש את הגיליון של הרישום הפלילי, מדובר, במקרים רבים בעבירה פלילית, אולם בפועל, אין מועסק המעוניין להביא עובדה זו בפני מעסיק אופציונאלי, משום שאז סיכוייו להתקבל לעבודה המיוחלת יקטנו מתמיד.

אנו עוסקים במחיקת רישום פלילי הן מכח שינוי של עילות סגירה והן מכח הרשעה. חשוב לטעון הטענות הנכונות מהבחינה העובדתית והמשפטית, כולל נסיבות משתנות, תוך שימוש בפסיקה מתאימה, ולנהל "קרב" לטיהור שמו הטוב של אדם ולניקיון הרישום, בין אם על ידי שינוי עילת סגירה והפעם "לעילה המוצדקת" ובין אם על ידי טיעונים משפטיים שיביאו למחיקת רישום פלילי. ההליך יכול להימשך כמספר חודשים. הדרך לנקות "עברו של אדם" מתחילה, לרוב, בפנייה בבקשה מתאימה, לתובע המשטרתי או לאחראי בפרקליטות (לפי העניין) ומטרתה לשנות את עילת הסגירה לחוסר אשמה, או במילים אחרות- לניקוי מוחלט של גיליון הרישום הפלילי. הבקשה חייבת להיות מנומקת היטב, מעוגנת בפסיקה מתאימה, טענות משפטיות, נסיבות המקרה, נסיבות שהשתנו, הזמן שחלף, מצב בריאותי וכד'.

במקרים מתאימים, כך לדוגמא- כשאין נימוק ממשי לסירוב לשנות עילת סגירה שתוביל למחיקת רישום פלילי, פתוחה הדרך לעתירה מתאימה בפני בג"ץ (בית דין גבוה לצדק).

כשמוגש כתב אישום והנאשם מורשע בעקבותיו, המשמעות היא שבית משפט קבע שיש לו רישום פלילי. האפשרות שהיתה לנאשם היא לערער על פסק הדין של בית המשפט קמא. בחלוף זמן הערעור או עם דחיית הערעור, נותר למורשע רישום פלילי.

עם זאת לא הכל אבוד. המחוקק איפשר בחקיקה מסודרת, לפנות לנשיא המדינה, בבקשה לחנינה שתגרום מחיקת רישום פלילי. על הבקשה להיות מנומקת, מגובה בטענות משפטיות ועובדתיות, לרבות נסיבות המקרה והנסיבות העכשוויות, מצב בריאותי, מצב משפחתי, חלוף הזמן, הדגשת דרכו הנורמטיבית של האדם, נסיבות הודייה, נסיבות טראגיות ואחרות, וכד'.

הפנייה הראשונה לגורם המחליט קרדינאלית לגורל הרישום הפלילי, משום שהיא מאפשרת לכם לפרוס את מירב ומיטב טענותיכם. בקשה שתוגש שלא בדרך מקצועית, עלולה לאיין מתוכן בקשה מנומקת שתוגש לאחריה בכדי "לשפר את המצב".


אגב אורחא יודגש, כי לרגל מאורעים חשובים קיימת מגמה של הקלה במתן חנינות. כך לדוגמא: לרגל 60 שנים להיווסדה של מדינת ישראל, התקבלה החלטה להקלה במתן חנינות. יצויין, כי הדגשים הם על עבירות קלות יחסית שבוצעו על ידי אנשים חולים או אנשים מבוגרים.

דרך נוספת העומדת לאדם שהורשע, היא להסתמך על תקופות של התיישנות ותקופת של מחיקת ההרשעה. קיימים חוקים, כפי שיפורטו בפרקים הרלוונטיים, הקובעים תקופות ההתיישנות של החלטות או פסקי דין. יודגש כי לרוב, הרשעה שחלפו עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות שלה, היא הרשעה שנמחקה. המשמעות אינה מחיקה פיזית ממאגר המרשם הפלילי, אלא צמצום מספר הגופים הרשאים לקבל את המידע ולכן מומלץ מסיבות אלו לדאוג למחיקת רישום פלילי.

בפועל, כל אדם זכאי לעיין בגיליון הרישום הפלילי שלו, אולם לא כל גוף זכאי לקבל המידע האמור, לפיכך על מנת לעמוד על זכויותיו של הנאשם ולמצותם, חשוב לוודא את תקינות המרשם.

מומלץ להגיש את הבקשה או העתירה על ידי עורך דין שעוסק בתחום, לרבות מסמכים היכולים לסייע, לתמוך בממצאים עובדתיים וטענות משפטיות, לרבות פסיקה מתאימה, לבחון את נסיבות המקרה ונסיבות הזמן שחלף, לעדכן במצב בריאותי ובמצב משפחתי, ובעיקר לא להקל ראש בחשיבותו של המרשם הפלילי ובמשמעות של מחיקת רישום פלילי .

 


   מחיקת רישום פלילי - ראשי
   מחיקת רישום פלילי
   רישום פלילי
   תעודת יושר
   עורך דין פלילי
   כללי זהב למעצר
   מעצר ראשוני
   מעצר עד תום ההליכים
   מעצר בית
   תסקיר מעצר
   בדיקת פוליגרף
   מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי
   חנינה, התיישנות ומחיקה
   סגירת תיק פלילי
   שינוי עילת סגירה
   מבנה המרשם הפלילי
   רישום פלילי וצבא
   חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
   ביטול רישום פלילי - דעה אישית
   שאלות נפוצות - רישום פלילי
   ביטול רישום משטרתי
   רישום משטרתי
   זכות שימוע
   סגירת תיק לפני כתב אישום
   אזיק אלקטרוני
   מילון פלילי
   דוגמא לשינוי עילת סגירה
   הערכת סיכויים
   ייעוץ משפטי - צור קשר
   עורך דין מחיקת רישום פלילי
   מחיקת רישום פלילי צבאי
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא FC-LAW ©
המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום