ביטול רישום משטרתי

גירושין

ביטול רישום משטרתי

  תוכן עניינים:עסקת טיעון | הסדר טיעון   

כ – 90 אחוזים מהמשפטים הפליליים מסתיימים בהסדרי טיעון....


מילון פלילי   

מושגים חשובים בהליך פלילי!


שחרור ממעצר   

כל מה שחובה לדעת על שחרור ממעצר, עורך דין מעצרים, כללי ברזל במעצר ראשוני, מעצר בית, ועוד...


טענות מקדמיות   

מניעת הגשת כתב אישום   

בקשת חנינה | נשיא מדינה   

בקשת חנינה לנשיא המדינה יכולה להקל בעונש של נאשם שהורשע, כמו גם לקצר תקופות התיישנות ומחיקה של רישום פלילי


הליך משמעתי | דין משמעתי | אתיקה מקצועית   

דין משמעתי ועבירות אתיקה, דין משמעתי צבאי, דין משמעתי צה"ל, אתיקה מקצועית עורכי דין, אתיקה מקצועית רו"ח, ועוד...


ייעוץ פלילי   

ייעוץ פלילי הכרחי לאנשים שזוהי העבירה הראשונה שלהם


נפגעי עבירה בהליך פלילי | נפגעי תקיפה מינית ועוד   

הטרדה מינית | עבירות מין   

הטרדה מינית בעבודה, הטרדה מינית מילולית, הטרדה מינית בצה"ל ועוד...


מחיקת רישומים פליליים | ביטול רישומים פליליים   

אחד הדברים החשובים ביותר בחייו של אדם הוא עבר פלילי נקי


עורך דין שינוי עילת סגירה   

הדרך לשינוי עילת סגירה אפשרית אם תפעלו בדרך של סוף מעשה במחשבה תחילה


מחיקת רישום פלילי התיישנות   

התיישנות ומחיקת עבירות


ביטול רישום פלילי וחנינה   

עורך דין מחיקת רישום פלילי   

רישום פלילי ותעסוקה | רישום פלילי ותעסוקה   

ראשית ולפני הכל יש לחזור ולהדגיש כי האינפורמציה הנכללת כתוצאה מחוק המרשם הפלילי הינה חסויה.    ביטול רישום משטרתי 

    ביטול רישום 

    ביטול רישום פלילי 
 
רישום פלילי

רישום פלילי זהו רישום של הליך פלילי שנוהל בבימ"ש. ההליך הפלילי נפתח עם הגשת כתב אישום.

הליך זה יכול להסתיים בהרשעה, או בצו ללא הרשעה. הרשעה מובילה לרישומו של ההליך בגיליון רישום פלילי של אותו אדם. זה הדין גם בנסיבות בהן בימ"ש קבע כי הנאשם אינו מסוגל לעמוד לדין או שהנאשם אינו כשיר משפטית. חוק המרשם הפלילי קובע את סמכויות המשטרה לניהול מאגר מידע שיכלול פרטי רישום פלילי.
חוק המרשם הפלילי קובע את התנאים בהם יועבר מידע מהמשטרה אל גופים חיצוניים.

רישום משטרתי
מדובר ברישום שמנהלת המשטרה. רישום משטרתי עוסק, לכאורה, בחשדות. חקירה שנפתה והסתיימה ללא העמדה לדין מופיעה ברישום משטרתי. הרישום המשטרתי זמין למשטרה ולגופי הביטחון. הרישום המשטרתי כולל מידע על: מועד פתיחת התיק, עובדות, סעיף העבירה בה נחשד הנחקר, תאריך סגירת התיק ועילת הסגירה. אומנם מדובר ברישום פנימי, שמידע ממנו לא מעבר לגורמים חיצוניים, אך ללא ספק מובנת טענתם של אותם "הקורבנות", אשר לא נקרתה לפניהם ההזדמנות להוכיח חפותם. מחיקת רישום משטרתי אפשרית ונחוצה לטיהור השם הטוב. מחיקה כזו היא חד משמעית.

עילת סגירה של תיקי חקירה משטרתיים (רישום משטרתי) - חוסר עניין לציבור, חוסר ראיות, העדר אשמה. תיקים הנסגרים בעילה של היעדר אשמה נמחקים מן מאגר המידע, והמחיקה מוחלטת.

במידה ותיק חקירה נסגר בעילה של חוסר עניין לציבור או בעילה של חוסר ראיות, ניתן להגיש ערר על מנת להביא לשינוי עילת הסגירה לחוסר אשמה ולהביא לביטול רישום משטרתי (מחיקת רישום משטרתי).

מרשם פלילי
המאגר של המרשם הפלילי מנוהל על פי חוק המרשם הפלילי. חוק המרשם הפלילי קובע כללים שמגבילים את הנגישות למידע פלילי. החוק קובע כי לכל הרשעה תהיה תקופת התיישנות ותקופות מחיקה. מרשם פלילי הינו מאגר המידע שמנוהל ע"י המשטרה. המרשם הפלילי כולל את כל המידע הפלילי אודות אזרחי מדינת ישראל ותושביה.

המרשם הפלילי מכיל מידע על רישום פלילי, רישום משטרתי הכולל תיקים אשר נסגרו ללא העמדה לדין, ותיקי חקירה משטרתית ו/או ותיקי בימ"ש שעדיין פתוחים.

תעודת יושר
מדובר במסמך שמועבר מהמשטרה לגורמים שמורשים לקבל מידע מהמרשם הפלילי. הגופים שזכאים לבקש תעודות יושר מוגדרים בחוק המרשם הפלילי ותקנת השבים, תשמ"א - 1981.

תעודת יושר מועברת מהמשטרה ולא מגיעה לידיו של האדם. תעודת יושר כוללת מידע חלקי, והיא לא כוללת את כל הנתונים שמופיעים בתדפיסי המרשם הפלילי. בתעודת יושר יופיעו רק הרשעות שטרם התיישנו, ותיקים פתוחים שעדיין נחקרים על ידי המשטרה או מתנהלים בבימ"ש.

השלכותיו של רישום פלילי
אחת הבעיות הקשות לבעלי רישום פלילי היא בקבלה למקומות עבודה, מהטעם שיש מעסיקים הרשאים לעיין במרשם הפלילי. הדרך המתאימה ביותר לטפל במקרה זה, היא על דרך של ביטול רישום פלילי (מחיקת רישום פלילי, סגירת תיק פלילי). לחלופין, הדרך הפחות מומלצת ומוצלחת היא לקיים משא ומתן עם המעסיק.

קיימים מקצועות בהם אותו גוף שמעניק את הרישיון לעסוק בו רשאי לעיין במרשם הפלילי. אותו גוף גם רשאי לשלול או להגביל את מתן הרישיון לאדם הנושא רישום פלילי. האתר מפרט את רשימת המקצועות בהם ייבדק עברו הפלילי של אדם. ייבדק אומר הפעלת שיקול דעת של אותם גופים. הפעלת שיקול דעת היא בהחלט לא פסילה אוטומטית. יחד עם זאת, קיימים גופים, האמורים אך להפעיל שיקול דעת, נוטים לפסול אוטומטית בעלי מרשם פלילי. גופים אחרים שמפעילים את שיקול הדעת נוטים לבקש מבעל המרשם להתייצב בפני ועדת חריגים (לשכת עורכי הדין, מועצת רואי החשבון, ועוד..).

לימודים - אדם שהורשע בפלילים יכול ללמוד כל תואר. המגבלה היא לקבלת הרישיון לעסוק באותו התחום. קיימים מקצועות בהם נדרשת תעודת יושר בשלב התמחות (לדוגמא בעריכת דין). ככלל, אין איסור על פי חוק בפני לימודים לבעלי רישום פלילי.
ויזה לחו"ל - רשויות ממלכתיות, לרבות שגרירויות, רשאיות, בהיקף מוגבל, לקבל מידע מהמרשם הפלילי. המידע כולל הרשעות שלא התיישנו ותיקים שעדיין פתוחים ומתבררים בין אם בחקירה או בבית משפט. רצוי לבחון היטב את קיומו של הרישום בשגרירויות.

קיימים גורמים שונים המבקשים חשיפת גיליון מרשם פלילי, שלא על פי דין. כך לדוגמא ועדות קבלה ליישובים מסוימים.

חנינה – ביטול רישום פלילי
חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים מסמיכים את נשיא המדינה לקצר את תקופות ההתיישנות ואת תקופות המחיקה של רישום פלילי החלות על הרשעות מסוימות. בקשת החנינה מוגשת לצורך מחיקת הרישום הפלילי. בקשות רבות מופנות לנשיא המדינה בנוגע למרשם הפלילי.

מדובר בבקשת חנינה הקשורה למרשם הפלילי, אך יש להכינה בכובד ראש. ראוי להיוועץ עם מומחה בתחום על מנת להכין הבקשה בדרך הטובה ביותר, ולנמקה בשיקולים המתאימים ביותר.

התיישנות - כשהרשעה "מתיישנת", הרישום הפלילי הופך להיות חסוי. במקרה זה, מרבית הגופים אשר מורשים עפ"י חוק, לא יוכלו להיחשף למידע אודות ההרשעה. עם זאת, יש גופים שרשאים לקבל מידע על הרשעות גם כאשר חלה התיישנות. על מנת שגם הם לא יוכלו לקבל מידע על הרשעה יש להביא למחיקת ההרשעה. תקופת התיישנות מתחילה להימנות מיום גזר הדין, ומשך התקופות נקבעות על פי נסיבות רלוונטיות (עונש, גיל המורשע ועוד...).

מחיקה - כשהרשעה נמחקת, קטן מספר הגופים שרשאי לקבל מידע רלוונטי.

הרשעות שנמחקו - עם מחיקת ההרשעה מצטמצם מאוד מספר הגופים הרשאים לדעת על קיום הרישום.

האם ניתן למנוע רישום פלילי? על מניעת רישום פלילי...
ברגע שהמשטרה פותחת בחקירה, נאספות ראיות, ובוחנים קיומן של ראיות מספקות להגשת כתב אישום או לסגירת תיק פלילי. משפט פלילי, ומילים כמו: "כתב אישום", או "נאשם", זרים בהחלט לחף מפשע שנקלע לסיטואציות מסוימות. לעיתים, ממהרים נחקרים להודות אך כדי לצאת מהסיטואציה הלא נעימה, גם במחיר של רישום פלילי, מבלי לדעת את השלכותיו. אחת הדרכים למזער את נזקי הרישום הפלילי – היא בדרך של צו ללא הרשעה.

במקרים מתאימים, בתי המשפט מחליטים כי נאשם ביצע עבירה, אך לא מטילים עליו הרשעה (בד"כ בעבירות קלות). במקרים אלו, מעט גופים ראשים לראות מידע על רישום זה, ותקופת המחיקה קצרה מאוד.

מניעה מהעמדה לדין - לאחר שנפתחת חקירה משטרתית, מועבר חומר החקירה למחלקת התביעות (משטרה) או לפרקליטות. אותם הגופים מחליטים אם יוגש כתב אישום. בשלב זה, ניתן לבוא בדברים עם מחלקת התביעה/פרקליטות ולנמק מדוע להימנע מהעמדה לדין. חשוב מאוד להיוועץ עם עו"ד פלילי בטרם עושים כן. עורך דין פלילי ייעץ על סיכויי ההליך.

סגירת תיק פלילי - בהחלטה שלא להעמיד לדין בכפוף לתנאים מסוימים, נרשמת ברישום המשטרתי בלבד.

חזרה מכתב אישום – גם לאחר שנפתח תיק פלילי נגד חשוד, והוגש נגדו כתב אישום, החוק מאפשר לרשויות התביעה לחזור בהן מכתב האישום.

החלטה של רשויות התביעה לחזור בהן מכתב האישום יכולה להיות בכפוף לתנאים. תיק פלילי כזה, נרשם ברישום המשטרתי בלבד.

עיכוב הליכים - היועץ המשפטי לממשלה עומד בראש התביעה במדינת ישראל. במסגרת סמכויותיו יכול היועץ המשפטי להתערב בהחלטת התביעה/ הפרקליטות בעניין העמדה לדין. עיכוב ההליכים משמעו החלטה חד צדדית של היועמ"ש, שמודיע על כך לבית המשפט. סיום הליך בדרך של עיכוב הליכים יוביל לרישום משטרתי בלבד.

מחיקת רישום משטרתי (ביטול רישום משטרתי)

שינוי עילת סגירה - מחיקת רישום משטרתי אפשרית על דרך של שינוי העילה (מחוסר ראיות או חוסר עניין לציבור) לעילה של חוסר אשמה.

יש להיוועץ עם עורך דין פלילי מומחה בתחום, על מנת שיפנה ליחידה שחקרה את המקרה הנדון. יש להתעמק בחומר הראיות, ולהתייחס לתיק לגופו של עניין, לרבות כל השיקולים הרלוונטיים. התוצאה של שינוי עילת סגירה היא שאין ספק בדבר חפותו של החשוד.

ביטול מחמת חלוף הזמן - ביטול רישום משטרתי דרך המטה הארצי. אחת הדרכים להביא למחיקת הרישום המשטרתי היא "מחמת חלוף הזמן". ביטול רישום משטרתי מעין זה נעשה על ידי המטה הארצי של המשטרה. במטה הארצי דנים בבקשה זו בהתאם לקריטריונים שונים הכוללים: הזמן שחלף מאז פתיחת התיק, מספר רישומים, סוג העבירה, חומרת העבירה, שיקולי מדיניות, אינטרסים ציבוריים וכו'.

כיצד להימנע מרישום משטרתי? כאמור, פתיחת תיק פלילי הוא מעין מדרון שמביא לרישום פלילי. חשוב מאוד, אם הוזמנתם לחקירת משטרה, להיוועץ עם עורך מומחה לתחום הפלילי. ניתן לעקוב אחר טיפול בתיק משטרתי. במידה והתיק הועבר לתביעות או לפרקליטות יש להיוועץ עם עורך דין לגבי נקיטת צעדים של מניעת העמדה לדין.

להלן חלק מהגופים אשר רשאים לעיין במרשם הפלילי

לשכת עורכי הדין, מועצת רואי החשבון, רשם האדריכלים והמהנדסים, רשם הקבלנים, הרשות לני"ע, רישוי יועצי השקעות, משרד התחבורה, {נהגי מוניות (רישוי), בעלי זכות לרכב ציבורי}, משרד המשפטים, רישוי חוקרים פרטיים, רישוי עובדי הוראה, המשרד להגנת הסביבה (רישוי מדבירים) משרד הבריאות {מקצועות הרפואה – רישוי}, משרד האוצר, רישוי מקצועות ראיית חשבון, יעוץ השקעות, ניהול תיקים, בנק ישראל, רשות נמלים, רשות שדות תעופה, בזק, תעשיה אווירית,בתי זיקוק,חברות משק הגז,חברת מקורות, חברת החשמל, הסוכנות היהודית והמוסדות הלאומיים, רכבת ישראל, מינהל מקרקעי ישראל,המוסד לביטוח לאומי, רשות דואר,הוועדה לאנרגיה אטומית, התעשייה הצבאית לישראל, קצאא - קו צינור אילת אשקלון, חברת נמלי ישראל, נמל חיפה בע"מ, נמל אשדוד בע"מ, נמל אילת בע"מ, נשיא המדינה, רוה"מ, שרי הממשלה,יו"ר הכנסת, וועדת הכנסת, היועמ"ש, מבקר המדינה, נציב שירות המדינה, פרקליטות המדינה, בתי משפט, בתי דין, מנכ"ל משרד ממשלתי, החשב הכללי, חשב של משרד ממשלתי, ממונה בטחון במשרד ממשלתי, ראש רשות מקומית, רשות הרישוי, פסיכיאטר מחוזי, הממונה על המעונות לפי חוק הנוער, ראש שירותי בריאות הנפש, פקידי סעד,קציני מבחן, צה"ל ושירות בתי הסהר, פרקליטות צבאית, תובעים צבאיים, נציב שירות בתי הסוהר, הממונה על עבודות השירות, וועדת השחרורים של שירות בתי הסהר, רשויות ממלכתיות זרות, ועדות חקירה, רשם האדריכלים והמהנדסים, ועוד...

סגירת תיק פלילי – רבים שואלים כיצד ניתן לסגור תיק פלילי? לבטל תיק פלילי? האם אפשר בכלל לבטל רישום פלילי? מהם הצעדים, אם בכלל, שעל נחקר/חשוד לבצע כדי להביא לסגירתו של תיק פלילי.

יש להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום הפלילי על מנת לקבל מענה הולם.

   מחיקת רישום פלילי - ראשי
   מחיקת רישום פלילי
   רישום פלילי
   תעודת יושר
   עורך דין פלילי
   כללי זהב למעצר
   מעצר ראשוני
   מעצר עד תום ההליכים
   מעצר בית
   תסקיר מעצר
   בדיקת פוליגרף
   מקצועות פסולים לבעלי רישום פלילי
   חנינה, התיישנות ומחיקה
   סגירת תיק פלילי
   שינוי עילת סגירה
   מבנה המרשם הפלילי
   רישום פלילי וצבא
   חוק המרשם הפלילי ותקנות השבים
   ביטול רישום פלילי - דעה אישית
   שאלות נפוצות - רישום פלילי
   ביטול רישום משטרתי
   רישום משטרתי
   זכות שימוע
   סגירת תיק לפני כתב אישום
   אזיק אלקטרוני
   מילון פלילי
   דוגמא לשינוי עילת סגירה
   הערכת סיכויים
   ייעוץ משפטי - צור קשר
   עורך דין מחיקת רישום פלילי
   מחיקת רישום פלילי צבאי
כל הזכויות שמורות לעורך דין ערן עזרא FC-LAW ©
המידע המובא באתר הינו כללי ואינו מהווה, בשום אופן, תחליף לייעוץ משפטי מעורך דין. מומלץ להיוועץ עם עורך דין שעוסק בתחום